OPTİMAL MİMARLIK

Optimal Mimarlık; kurucularının uzun yıllar mimari ve iç mimari alanındaki çalışmalarını; 20 yıllık  giydirme cephe projelendirme ve uygulama deneyimleriyle birleştirmişler ve böylece çözümlerinde; bina bütününe hakimiyet , detaylarda imalat ve montaj kolaylığı, ekonomiklik, işlevsellik, kalite ve estetiği bir araya getirmektedir.

MİMARİ HİZMETLERİMİZ

Mimari - iç mimari proje ve uygulamalarda, OPTİMAL maliyet esasına dayalı, işlevsel ve estetik çözümler...

Hizmetlerimiz

1- ÖN BÜTÇE

Binaya uygun cephe tasarım seçenekleri değerlendirerek cephe konsept projesi oluşturulur.

2- PROJELENDİRME

Seçilen malzeme ve sistemlerin miktarları ve işçilikleri hesaplanarak ön bütçe oluşturulur.İşverenin bütçesiyle karşılaştırarak gerekirse malzeme seçimlerinde revizyonlar yapılır.

3- TEKNİK ŞARTNAME – İHALE DOSYASI

Bina işlevine ve buna bağlı belirlenen performans değerleri çerçevesinde, uluslararası standartlarda teknik şartname oluşturulur.

4- İHALE – TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Projenin büyüklüğü ve özelliklerine bağlı olarak ihaleye katılacak firmaların asgari teknik ve mali yeterlilikleri belirlenir ve bu çerçevede işveren doğru yüklenici adaylarını ihaleye davet eder.

5- PROJENİN UYGULANMASI AŞAMASINDAKİ HİZMETLER

Yüklenicinin hazırladığı 1 / 50 – 1 / 20 – 1 / 5 – 1 / 1 ölçeklerde uygulama projeleri kontrol edilerek gereken revizyonlar yaptırılması ve onaylanması.

1- MİMARİ VE İÇ MİMARİ PROJE

Hazırlık ve Etüt Çalışmaları ...

Referanslarımızdan

Haberler