Giydirme Cepheler

1- ÖN BÜTÇE

Seçilen malzeme ve sistemlerin miktar ve işçilikleri yaklaşık olarak hesaplanarak ön bütçe oluşturulur. İşverenin bütçesiyle karşılaştırarak gerekirse malzeme ve sistem seçimlerinde revizyonlar yapılır.

2- PROJELENDİRME

2.A- Konsept Proje ( Kabul gören bir cephe konsept projesi tasarlanmamış ise )
Binaya uygun cephe tasarım seçenekleri değerlendirerek cephe konsept projesi oluşturulur.Bu proje, işveren bütçesine uygun olmalıdır.

2.B- Cephe Uygulama Projesi ve Prensip Detayları
Binanın cephe konsept projesine uygun olarak, statik, ses, ısı, su yalıtımı, su tahliye sistemi, yangın, duman, akustik vb. teknik kriterlere göre kullanılacak sistem - malzeme seçimlerinin yapılarak farklı cephe kabuğu birleşimlerinin çözümü ve prensip detayları oluşturulması,

3- TEKNİK ŞARTNAME – İHALE DOSYASI

• Bina işlevine ve buna bağlı belirlenen performans değerleri çerçevesinde, uluslararası standartlarda teknik şartname oluşturulur.
• Cephe projesi sistemlere göre kodlanır ve projeden takip edilebilecek açıklıkta metraj tablosu hazırlanır. Prensip detayları eklenir, keşif listesi oluşturulur.
• Böylece ihaleye davet edilen yüklenici firmaların kısa sürede çalışıp kendi tekliflerini verebileceği ayrıntıda ihale dosyası tamamlanmış olur.

4- İHALE – TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Projenin büyüklüğü ve özelliklerine bağlı olarak ihaleye katılacak firmaların asgari teknik ve mali yeterlilikleri belirlenir ve bu çerçevede işveren doğru yüklenici adaylarını ihaleye davet eder.
• Yüklenicilerden gelen teklifler incelenir. Bu toplantıya işveren ve yüklenici yanında cephe danışmanı da katılır.
• İhaleye katılan yüklenici firmaların verdikleri çalışmaların teknik şartnameye ve projeye uygun olup olmadığını iş programları, referansları ve organizasyon şemalarıylaberaber kontrol edilerek raporlanır.En doğru yüklenici firma işveren ile beraber seçilir.

5- PROJENİN UYGULANMASI AŞAMASINDAKİ HİZMETLER

• Yüklenicinin hazırladığı 1 / 50 – 1 / 20 – 1 / 5 – 1 / 1 ölçeklerde uygulama projeleri kontrol edilerek gereken revizyonlar yaptırılması ve onaylanması.
• Tedarikçi ve yüklenici kalite kontrol programlarının incelenmesi ve onaylanması.
• Yüklenici iş programlarının ve şantiye organizasyon şemalarının onaylanması.
• Mühendislik hesaplarının kontrolü – onaylanması.
• Mock – up ( bire bir numune ) onaylanması.
• Gerekli standartlara uygun saha testi yönetimi.
• Üretim ve montaj programının onaylanması.
• Fabrikada üretimin doğru yapıldığına dair periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması.
• Şantiyede detaylara uygun montajın yapılmasına dair periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması.
• İş bitiminde yüklenici firmanın hak edişinin onaylanması.