Cephe Statiği

CEPHE STATİĞİ

Kabul edilen şartnameler ( TSE , DIN , ASTM , EN ) doğrultusunda , düşey , eğimli veya hiperbolik bina cephelerinde kullanılan alüminyum , çelik , ankraj , cam , prekast vb sistemlerin statik hesaplarının yapılarak doğru nokta detayların oluşturulması.