Mimari Hizmetlerimiz

1- MİMARİ VE İÇ MİMARİ PROJE

 • Hazırlık ve Etüt Çalışmaları
 • Ön proje çalışmaları
 • Kesin proje çalışmaları
 • Uygulama proje çalışmaları
 • Sistem ve montaj detayları
 • İmalat detayları
 • Teknik şartnameler
 • Metraj
 • Keşif, Maliyet Analizi

2- MESLEKİ KONTROLLÜK

 • Kontrollük ve As Build Proje
 • Kesin Hesaplar
 • Kabul Teslim