Optimal Ürünler

Yangına Dayanıklı Alüminyum Doğramalar ( Fire Resistant Joineries )

Yangına Dayanıklı Alüminyum Doğramalar  ( Fire Resistant Joineries )

Yangın durumunda insanların güvenli bölgeye ulaşabilmeleri için doğramaların belirli süre duman ve alev geçişini engellemesi gerekmektedir. Yangına dayanıklı alüminyum doğramalar da 30 – 60 – 90 dk. sürelerle yangının yayılma alanını en az seviyede tutar. Sistemde kullanılan camlar da aynı güvenlik seviyesini sağlamalıdır.